มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

ถ้าเป็นรถหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นของ"รถพับ" โดยเฉพาะ เชิญเข้าห้องนี้ครับ

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 14 ธ.ค. 2015, 11:33

โรงเรียนที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
คัดไทยเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง
ชนะเลิศ เด็กหญิงวิภาวี อินนันต๊ะ ป.๖ รางวัลรถพับ Captain Stag ๑ คัน
รองชนะเลิศ ด.ญ.ธณัชพร หล้าเกียง ป.๔ ด.ญ.ลลิตา กันปล้อง ป.๓ มอบหนังสือชุด ร.๙
คุณครู น.ส.พิมพาพร เนียมรอด นางสุธาธินี ปาแดง ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ วัดเก่า ร่วมกิจกรรมใกล้ชิด
แฟ้มภาพกิจกรรมของโรงเรียนนี้ หลุดหายไปจาก แฟลชไดร ขณะกำลังย้ายภาพมาลงในคอม
จึงต้องติดต่อขอภาพโรงเรียนที่ได้ถ่ายไว้
รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 14 ธ.ค. 2015, 11:45

โรงเรียนที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
ชนะเลิศ ด.ญ.พรรณวดี เทียนสว่าง ป.๖ รางวัลจักรยาน Colono Single speed ๑ คัน
รองชนะเลิศ ด.ญ.กมลทิพย์ บุรีรักษ์ ป.๕ ด.ญ.สิริลักษณ์ วันนาหลวง ป.๖ รางวัลหนังสือชุด ร.๙
นายรัติน์พงษ์ สันนติภัค ผู้อำนวยการ และคุณครูหลายท่าน ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285


Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 14 ธ.ค. 2015, 12:04

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
ด.ช.ธนกฤต น้อยเกตุ ป.๓ นักร้อง ตัวแทน สพป.ตาก เขต ๑
ขับร้อง เพลงพระราชฃนิพนธ์ ชะตาชีวิต
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285


Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 14 มิ.ย. 2016, 13:59

มอบจักรยานรถพับ ๑๐ คัน
โครงการ คัดไทย ลายมืองาม ๒๕๕๙
โดย มูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร
ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดตาก
ดำเนินการ กรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ส่งหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม
๑. โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร อ.บ้านตาก จ.ตาก
๒. โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
๓. โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
๔. โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
๕. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
๖. โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
๗. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
๘. โรงเรียนพลูหลวงวิทยา ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

เตรียมพร้อมแล้ว
๑. คณะทำงาน สมเกียรติ / บุญส่ง / สุวรรณ / อัญชัญ
๒. พจนานุกรมไทย และ ดิกชันนารีอังกฤษ -ไทย โรงเรียนละ ๓๐ เล่ม
๓. จักรยาน โรงเรียนละ ๑ คัน กระเป๋าคาดเอว โรงเรียนละ ๒ ใบ
๔. เนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง โรงเรียนละ ๓๐ แผ่น
๕. กระดาษ เขียนรายงาน เอ๔ โรงเรียนละ ๖๐ แผ่น

ตอบรับร่วมกิจกรรม ๒ โรงเรียน (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา คือ
๑. โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
๒. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 15 มิ.ย. 2016, 09:43

รถจักรยาน เตรียมไว้มอบเป็นรางวัล ให้นักเรียนลายมืองาม
ปีนี้มีทั้งรถพับและรถแม่บ้าน ตามคำแนะนำของคุณครูครับ
รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 22 มิ.ย. 2016, 14:12

21 มิถุนายน 2559 / 13.00 น. จัดกิจกรรมคัดไทย เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง
ร.ร.พลูหลวงวิทยา อ.เมืองตาก นักเรียนหญิง 30 คน ร่วมกิจกรรม
มอบพจนานุกรม ดิกชันารี ให้นักเรียนทุกคน
มอบรถแม่บ้าน Maruichi 6speed 1 คัน เป็นรางวัลชนะเลิศ ลายมืองาม

[urlhttp://www.mx7.com/view2/zbqJiIn0tz2MrBJj]รูปภาพ[/url] รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 22 มิ.ย. 2016, 14:16

นักเรียน ชนะเลิศ ลายมืองาม
ด.ญ.สุภิณณา บุลานาผาย ชั้น ม.3
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
นักเรียนลายมือสวย เกือบทุกคน คุณครูฝึกได้ดีมาก
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 23 มิ.ย. 2016, 11:32

อังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 มีนัด
09.30 น.โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
13.00 น.โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ต.ทุ่งกระเชา อ.บ้านตาก จ.ตาก
นักเรียน ป.1-ป.6 จัด ตุ๊กตาไปเป็นรางวัลชมเชยด้วย
url=http://www.mx7.com/view2/zbxQwrV2uQDvWBOZ]รูปภาพ[/url]
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 23 มิ.ย. 2016, 11:37

รูปภาพ
สำหรับเด็ก บ้านทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285


Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 29 มิ.ย. 2016, 10:45

28 มิถุนายน 2559 09.30 น.
โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
ด.ญ.สุชานันท์ ปักเขทานัง ชนะเลิศ
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 29 มิ.ย. 2016, 10:49

28 มิถุนายน 2559 / 13.00 น./ โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
ด.ญ.จิดาภา แหวเมือง ชนะเลิศ
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 28 ก.ค. 2016, 15:12

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เช้าวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๕๙ด.ญ.ผกาสินี อุปรี ป.๕ ชนะเลิศ จักรยาน Mini GEKKO 6 speed
url=http://www.mx7.com/view2/zg3UA2LAKOtc5xyV]รูปภาพ[/url] รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน